Smdf

Smdf

Nu har jag fått upp lite reklam på min bil som visar stiftelsen SMDF som finns för just de med sjukdom Duchennes muskeldystrofi den som jag har med.

Datum: 2019-04-15

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *